andre steder

Hva er Alhures:

Alhures er et adverb på portugisisk språk, og det betyr det samme som "på et annet sted" eller "en annen tid" .

Mange finner at andre steder og andre steder er adverb av sted med forskjellige betydninger. Begge har imidlertid samme betydning, så de kan betraktes som synonymer.

Eksempel: "Hun er her, men hennes tanker andre steder . "

Mens "et sted" og "andre steder" er ord som refererer til ideen om noe som skjer eller skjedde andre steder, betyr ikke termen "ingensteds" eller "ingensteds". I denne forstand er ingen tatt som antonym fra andre steder.

Etymologisk er ordet andre steder fra de provençalske alhors / aliors, som igjen er avledet fra latin aliorsu / aliorsum .

Synonymer av alhures

Noen av de viktigste synonymer fra andre steder er: et sted; et sted; et sted; andre steder; andre steder.