strålende

Hva er illustrious:

Illustrious er et adjektiv av to sjangere som kvalifiserer den personen som er respektert, hvem har egenskaper som er verdige til ros og takknemlighet.

Illustrious kvalifiserer den personen som skiller seg ut for å være kjent, for å være kjent, hvem er en kjendis.

Illustrious adjektiv også den som har adel, adel, aristokrati, storhet.

Å være beryktet er å være verdig, å være viktig, å skille seg ut, ha egenskaper av ros eller å være edel, å være aristokratisk.

De er synonymer av beryktet: bemerkelsesverdig, fremtredende, fremtredende, fremtredende, berømt, fremtredende.

De er antonymer av beryktet : ukjent, ignorert.

Mest illustrerende er den absolutte superlative av beryktet, en form som brukes til å heve adjektivets kvalitet.

Illustrious er også den første og tredje personen entall av verbet for å illustrere ( som jeg illustrerer ). Det er fortsatt den tredje personen entall av det jødende imperativet (beryktet det ) og den tredje personen entall av det negative imperativet ( ikke berømt ).

Det direkte transitive verbet "for å illustrere" har forskjellige betydninger: det er å gjøre beroligende, for å gi ære, forklare, forklare, tjene som et eksempel, det vil si å eksemplificere, men også å prise noe med illustrasjoner, utskrifter eller graveringer.

Adjektivet "illustrert" refererer til den personen som er svært utdannet, som har mye kunnskap. Det refererer også til det som har blitt utsmykket med mye gravering eller mye illustrasjon.