instruktør

Hva er en lærer:

Lærer betyr den personen som gir leksjonen, læreren, enten i universiteter, høyskoler, tekniske kurs etc. Lærer er et begrep knyttet til undervisning, det er den enkelte som lærer andre, uavhengig av temaet.

Det er også fakultetet, som er en gruppe lærere som lærer andre mennesker, og alle lærerinstitusjoner har fakultet.

Lærer er mer vant til å utpeke utdannede professorer, mestere eller leger ved et universitet, og det kan eller ikke tilhører lærerpersonalet til det samme. Fri lærer er en tittel som er oppnådd gjennom konkurranse, og gjør det mulig for den enkelte å undervise.

studenter

Eleven er den som lærer i klassen, det vil si elevene. Lærere gir klasser til studenter, som er individer innskrevet på en utdanningsinstitusjon for å skaffe seg ny kunnskap.