CNPJ

Hva er CNPJ:

CNPJ er akronym for Nasjonalt register over juridiske personer . Det er et register hvor alle juridiske personer og enkeltpersoner (personer som individuelt utnytter aktiviteter med sikte på fortjeneste) er pålagt å registrere seg før de påbegynner sin virksomhet.

For den juridiske enheten har CNPJ samme funksjon som den enkelte skattebetalers registret (CPF) for borgeren (individuel), det vil si en identifikasjon med Federal Revenue Service i Brasil, som er ansvarlig for administrasjon av registreringer av enkeltpersoner og juridisk enhet.

CNPJ har forskjellig informasjon, for eksempel navn på enheten, adresse, dato for åpning, beskrivelse av økonomisk aktivitet, juridisk karakter, bekreftelse av kadastral situasjon i Federal Revenue, blant annet data som er av interesse for føderale, det føderale distriktet og kommunene.

I juli 1999 erstattet Nasjonalregisteret for juridiske personer det tidligere CGC - General Register of Taxpayers, med det formål å forene registreringsprosedyrene til selskaper.