Cyberkafé

Hva er Cyber ​​Coffee:

Cybercafé er begrepet som brukes til å betegne et kommersielt etablissement som har hovedvirksomhet tjeneste av kafeteria eller bar, og som i tillegg gjør det mulig for sine kunder noen datamaskiner for tilgang til internett, som vanligvis belaster et gebyr for bruk av denne tjenesten.

Det adskiller seg fra LAN-hus ved å ha internettjeneste som en sekundær aktivitet.

Det var en spesielt vellykket etablering på 1990-tallet da bredbåndsinternett, spesielt via mobilnett eller Wi-Fi-hotspots, ikke var så utbredt som det er i dag.

Opprinnelse av begrepet

Betydningen av cyber er knyttet til teknologi og den virtuelle verden. Begrepet kommer fra den engelske cybernetikken, som er vitenskapen som studerer mekanismer for kommunikasjon og kontroll i maskiner og levende ting. Prefikset cyber brukes ofte når det er referanser til science fiction, informasjon og kommunikasjonsteknologi, med særlig vekt på internett.

Et stort antall ord har kommet opp med virtuell plass og teknologiske fremskritt. Det er noen eksempler: cyberpunk, cyberspace, cybernauts og cyberculture. Internettkafé er også skrevet for portugisisk sikt.