kjønn

Hva er sjanger:

Kjønn kan defineres som det som identifiserer og skiller mellom menn og kvinner, det er det mannlige kjønn og det kvinnelige kjønn.

Ifølge den "tradisjonelle" definisjonen av kjønn, kan den brukes som et synonym for "sex", og refererer til det som er mann, så vel som kvinne.

Men med utgangspunkt i samfunnsvitenskap og psykologi er spesielt kjønn forstått som hva som skiller folk sosialt, idet man tar hensyn til de historisk-kulturelle mønstre som tilskrives menn og kvinner.

Fordi det er en sosial rolle, kan kjønn konstrueres og dekonstrueres, det vil si det kan forstås som noe foranderlig og ikke begrenset, som definert av biologiske fag.

I biologiske studier er begrepet kjønn et uttrykk som brukes i vitenskapelig klassifisering og gruppering av levende organismer, som danner et sett med arter med morfologiske og funksjonelle egenskaper som gjenspeiler forekomsten av vanlige og nære forfedre.

For eksempel er " homo sapiens " navnet på den menneskelige arten som tilhører slekten " homo ".

Kjønnsidentitet

Den består av hvordan en bestemt person identifiserer seg i samfunnet, basert på kjønns sosiale rolle og individets identitetsfølelse.

Konseptet med kjønnsidentitet er ikke knyttet til biologiske faktorer, men til identifikasjon av individet med et bestemt kjønn (mann, kvinne eller begge deler).

For eksempel blir en person som var biologisk født med det mannlige kjønn, men som identifiserer med kvinnens kjønns sosiale rolle, sosialt anerkjent som en kvinne. Denne personen kalles transgender fordi han har en kjønnsidentitet forskjellig fra biologisk.

Det er imidlertid feil å relatere kjønnsidentitet til seksuell orientering . Det er transseksuelle mennesker, for eksempel hvem som kan være heteroseksuelle, homoseksuelle eller biseksuelle, slik det er tilfelle med kjønnsmenn.

Finn ut mer om betydningen av kjønnsidentitet og LGBT.

Kjøn ideologi

Dette konseptet er relatert til ideen om kjønnsidentitet, siden den klassifiserer kjønnsroller som et historisk-kulturelt og politisk produkt som har blitt definert gjennom årene, og styres av et patriarkalt og heteronormativt samfunnsperspektiv.

Ifølge denne ideologien blir folk født like og i hele livet bygger de sin egen identitet, enten som en mann, en kvinne eller begge deler.

For tiden er denne ideen fortsatt ikke lett akseptert av flertallet av samfunnet. For å dekonstruere heteronormativiteten som er forankret i brasiliansk kultur, er det for eksempel noen prosjekter og utdanningspolitikk som planlegger å lære barn og unge å forstå forskjellene

Lær mer om meningen med kjønnsideologi og ulikhet.

Tekstlig sjanger

I grammatikken på det portugisiske språket kan kjønn referere til forskjellige typer og klassifikasjoner av substantiver, for eksempel de som er "mannlige", "feminine", "biform" eller "heteronymer" og så videre.

Den litterære sjangeren refererer til bruk av ord for produksjon av litterære verk. Eksempel: romantisk, poetisk, barokk og så videre.

Allerede refererer den musikalske sjangeren til ulike musikalske stilarter, for eksempel rock, jazz, pop, blant andre.

Vi kan fortsatt vurdere kinematografiske sjangere, som er dramafilmer, musikaler, vestlige, politi, barn og så videre.

Se også betydningen av litterær tekst.