utbytte

Hva er avkastning:

Avkastning er en engelsk term som betyr inntekt, fortjeneste . Det er avkastningen på en aksjeinvestering, uttrykt årlig i prosent basert på investeringskostnaden.

Avkastning kan også være avkastningen, kupongrenten divideres med markedsprisen på dette papiret. Dette avkastningen er ikke et nøyaktig mål for totalavkastning siden kapitalgevinster må vurderes.

Avkastning på verdipapirer er årlig utbytte dividert med innkjøpsprisen på papiret. Dette er ikke et nøyaktig mål for totalavkastning fordi årlig inntekt fra gevinster skal inkluderes.

Obligasjonene har sin utslippsrente fastsatt på kupongen, har den nåværende markedsrenten, som er renten på obligasjonene i forhold til dagens pris, estimatet av hva investor vil motta inntil forfall av papiret som kalles "avkastning til forfall, "og betalbar skatt som avgjøres av inntektsbeløpet du vil motta.

Avkastning eller inntekt fra verdipapirfond er resultatet av utbytte og renter opptjent i fondporteføljen, etter at fondskostnader er trukket tilbake, som forvaltningsgebyr. Avkastningen av fondet basert på 30-dagers løpetid kalles "yield sec".

Avkastning er et begrep som ikke bare brukes i form av inntekt, men også som et synonym for produksjon, fruiting, profiting eller rabatt.