omfang

Hva er omfanget:

Omfanget refererer til hva du vil oppnå. Det er et maskulin substantiv som stammer fra det greske ordet skopos som betyr "den som ser, hvem beskytter". Omfang er formålet, målet eller hensikten som er opprettet som det endelige målet.

Omfang er målet som er ment, er synonymt med formål, formål eller design. Ved revisjon er omfanget det målet å oppnå med revisjonen.

Begrepet omfang kan forklares gjennom aritmetikk og logikk i propositional calculus. I begge er det påvist at tvetydigheter kan unngås.

Omfangssetninger

Omfanget av historien er å tro at alle vil bli flyttet.

Omfanget av en student er å få de beste karakterene.

Omfanget av prosjektet

I prosjekter kan det også forstås som grensen for, eller hva som kommer til en bestemt operasjon, og innenfor hvilke systemressurser kan brukes.

Det er oppgavene som må oppfylles for at en tjeneste, et produkt eller et resultat skal presenteres med de spesifikkene som tidligere ble bestemt. Omfanget av et prosjekt er viktig, og når det er dårlig definert, kan det oppstå konflikter over budsjett og tidsplan.

Omfangsøkonomi

Begrepet omfangsøkonomi indikerer en situasjon hvor kostnaden for å produsere to forskjellige produkter er lavere hvis disse to produktene er produsert av ett selskap.

Dette kan forklares fordi det er råvarer som brukes i produksjon av ulike varer eller tjenester, eller fordi produksjonsprosessene er komplementære.