Betydning av potensiell energi

Hva er potensiell energi:

Potensiell energi er energi som "lagres" i en gitt kropp, og som kan gi den muligheten til å utføre et arbeid, det vil si forvandles til kinetisk energi.

I formelen for potensiell energi representeres dette av U eller Ep, og dens enhet, i henhold til det internasjonale system av enheter, må være Joule (J).

Potensiell energi kan manifestere seg når som helst i form av bevegelse. Men for lagring av energi skal forekomme, må kroppen være forbundet med et fysisk system, for eksempel vekt eller elastisk kraft, for eksempel.

Lær mer om meningen med kinetisk energi.

Gravitasjons Potensiell Energi

Den består av energien til objektet som er under påvirkning av et tyngdefelt . Denne typen potensiell energi måles av arbeidet med kroppsvekt når man går fra en startposisjon til finalen.

For eksempel når du henter en ball og øker den til en viss høyde fra bakken, når objektet nå toppen av sin potensielle energi (energi som er lagret). Når ballen slippes ut og begynner å falle (tiltrukket av gravitasjonskraften), blir den potensielle energien en gang lagret, forvandlet til kinetisk energi ettersom kulaen får fart.

Formelen for gravitasjonspotensiell energi er: EPg = mgh.

m = vekt

g = tyngdekraften

h = høyde

Potensiell elastisk energi

Basert på den mekaniske kraften, er den elastiske potensielle energien den som lagres fra for eksempel en fjær eller elastisk deformasjon .

Denne deformasjonen, når den løses, kan generere en bevegelse som vil drive et bestemt legeme.

For eksempel, en pil når den er plassert i en bue. Når linjen som støtter prosjektilet er trukket tilbake, er den belastet med elastisk potensiell energi, fra det øyeblikket linjen slippes, overføres energien til den bevegelige pilen.

Den elastiske potensielle energiformelen er: EPe = kx2 / 2.

k = konstant av elastisk kraft

x = lengde av elastisk kraft (måling av deformasjon)