forståelse

Hva er forståelse:

Forståelse er forståelsen, forståelsen og assimileringen av noe . Det regnes som en kognitiv prosess, der det er nødvendig å tolke en bestemt ting slik at den senere kan forstås av den enkelte.

Den riktige stavemåten til dette ordet er forståelse og ikke " forståelse" (med ç).

Når du sier at en person har forståelse for noe, betyr det at han er utrustet med det perfekte intellektuelle domene om emnet.

Forståelse kan fortsatt utgjøre en persons følelse av velvilje og selvtilfredshet, det vil si når det er forståelse for andres følelser. Faktisk er dette en tolkning som brukes av filosofien til å referere til den empatiske atferden til mennesker som analyserer ulike sosiale, ideologiske, kulturelle, etc. prosesser.

Lær mer om empati.

Noen av de viktigste synonymer for forståelse er: forståelse, klarhet, oppfatning, bevissthet, involvering, assimilering, kjennskap, selvtilfredshet, overbærenhet, toleranse og syn.

På den annen side er de viktigste antonymer for forståelse : uvitenhet, misforståelse, misforståelse, uvitenhet, komplikasjon, forakt, uforsonlighet og aversjon.

Forståelse og tolkning

For at det skal være forståelse for noe, for eksempel en tekst, er dens tolkning nødvendig. For dette må individet kunne rase betydningen av tekstkonstruksjoner for å forstå meningen med en setnings sammenheng.

Således, når det ikke er riktig tolkning av meldingen, er det følgelig ingen korrekt forståelse av meldingen.