balanse

Hva er balanse:

Likevekt er et maskulin substantiv som betyr harmoni, stabilitet, soliditet . Det er staten som er proporsjonalt distribuert.

Uttrykket "i likevekt" betyr utjevning, motvekt. "Å holde seg i balanse" betyr å holde på, holde på.

I figurativ forstand betyr balanse forsiktighet, moderasjon, selvbeherskelse, selvkontroll.

Følelsesmessig balanse

Emosjonell balanse er total kontroll over tankene og handlingene som bestemmer menneskelig atferd. Det er evnen til å møte hindringer og har absolutt kontroll over følelser og reaksjoner.

Å ha følelsesmessig balanse er å ha klarhet og beherskelse for å komme seg ut av problematiske situasjoner, for å håndtere motgang, forsøke å løse dem på best mulig måte, søke midler for å løse alle problemer på en fredelig måte. Emosjonell balanse er ekstremt viktig for vellykkede beslutninger som skal gjøres, både i familie og profesjonelt liv.

Break-even punkt

Break-even punkt er en av regnskapsindikatorene som informerer gründeren om det nødvendige volumet av salg i en gitt periode for å dekke alle utgifter, faste og variable, som involverer kostnaden for varene som selges eller tjenesten som tilbys.

Pause-punktet betyr minimum månedlig fakturering som trengs for å dekke (faste og variable) kostnader, informasjon som er viktig for analysen av en virksomhets levedyktighet eller tilstrekkelighet av selskapet i forhold til markedet.

Se også

  • måtehold