sunniene

Hva er Sunnis:

Sunnier er etterfølgere av islam, kjent som "Sunnahs og Samfunnets folk . " Navnet stammer fra det faktum at de hevder å følge "Suna" eller "Sti reist" (navn gitt til Muhammads ord og handlinger og hans tidlige følgere), og også å hevde å følge stiene til den muslimske samlingen.

Islamske sekter oppstod etter Muhammads død i 632 i Medina, Saudi-Arabia, som et resultat av tvisten mellom hans etterfølgere for ledelsen av samfunnet som døde i borgerkrigen. For retten til profetenes etterfølger dukket opp to "sunni" og "shiite" sekter.

Sunnier tror at Muhammed forlot ingen legitime arvinger og at hans etterfølger bør velges med en stemme blant folket i det islamske samfunnet. De fleste muslimer er sunnier, som danner den mest radikale siden av islam.

Sjiittene

Shiite sekter ble dannet av tilhenger av "Ali", fetter og svigersønn til Muhammad, den legitime etterfølgeren til islamsk autoritet. De største sammenstøtene mellom islamske sekter er av politisk opprinnelse.